LOCAL COMMISSION

Baku Music Academy

Chairs :

Fərhad BƏDƏLBƏYLİ
Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi
Akademiyasının rektoru,
SSRİ və Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, professor
Rector -  Baku Music Academy
Professor Dr. Uğur ALPAGUT
Conference Chair, Baku 2018
ISME Board Member and Turkic World Representative in ISME 
Abant Izzet Baysal University – Bolu  / TÜRKİYE

Co-Chairs:

Gülnaz ABDULLAZADƏ
Azərbaycan Respublikasının
Əməkdar incəsənət xadimi, Professor. Dr.
Yeganə AXUNDOVA
Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, Professor
Professor Dr. Nermine Guliyeva
Baku Music Academy
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi, Dr. Professor

General Secretary:

Assist. Prof. Dr. Başak Gorgoretti
Eastern Mediterranean University

Baku Music Academy Conference Coordinators:

Həbibə MƏMMƏDOVA
Doçent. Dr.
Vüqar HÜMBƏTOV
Dr.
Yegana TAPTİGOVA
Doçent. Dr.
     

Scientific Committee

Prof. Dr. Gülnaz ABDULLAZAD
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi, (Professor Dr.)
Prof. Yeganə AXUNDOVA
Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, (Professor)
Prof. Dr. Şəhla HƏSƏNOVA
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi, (Professor Dr.)
Prof. Həcər BABAYEVA
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi,  (Professor)
Prof. Dr. Konül NƏSİROVA
(Professor Dr.)
Doç. Dr. Nuridə İSMAYILZADƏ
(Assoc. Prof. Dr.)
   
  Doç. Dr. Turan MƏMMƏDƏLİYEVA
(Assoc. Prof. Dr.)
 

 

 

 
 
ISME 2018 - 33rd World Conference of International Society for Music Education / 15-20 July 2018 / Baku / Azerbaijan