TÜRK DÜNYASI SESSİYASI
  
 

Türk Sessiyası "Türk Dünyası Sessiyasında" təqdim olunan bütün hesabatlar və təqdimatlar Azərbaycan Milli Konservatoriyasının bir kitabında qiymətləndiriləcəkdir. Həmçinin bu kitabın konfrans iştirakçılarına verilməsi planlaşdırılır.

Tam Mətn Son göndəriş: Məqalələr 1 iyun 2018-ci il tarixinə qədər amk-azmilcon@rambler.ru ünvanına göndərilməlidir.

Tam mətn üçün tələb olunan məlumatlar aşağıda verilmişdir.

Türkçe - English - русский - Azərbaycan


 

Konfransın keçirildiyi günlərdə türkdilli ölkələrin əsas dillərində elmi məqalələrin, bədii və təhsil fəaliyyətinin təqdimatına imkan verən xüsusi bir gün təşkil olunacaq.

Bu tədbirlər çərçivəsində hadisələrin kontekstində " Musiqilə ömür boyu səyahət" mövzusuna və məzmununa uyğun olaraq musiqinin qavranılması, tətbiqi və tədrisi, musiqinin nadir və zəngin mədəni, elmi,  peaqoji və bədii aspektlərinin effektiv şəkildə təqdim ediləcəyi planlaşdırılır. Xüsusi elm və sənət heyəti müvafiq təqdimatlar və tədbirlərin seçilməsi və proqramlaşdırılması barədə qərar qəbul edəcək.

Bu məqsədlərə uyğun olaraq aşağıdakı tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur;

  • 20 + 10 dəq. Təqdimat və sual/cavab formatında şifahi təqdimatlar
  • Poster təqdimatları
  • Seminarlar
  • Panellər
  • Simpoziumlar
  • Musiqi alətləri və ya musiqi üzərində müxtəlif materiallar və s.  ilə bağlı xüsusi sərgilər
  • 40 dəqiqəlik konfrans təqdimatları
  • 20 dəqiqləik Türk Dünyasına xüsusi seçilən performans qrupların  təqdimatları və ya solo konsertlər

Türk Dünyası Sessiyası Təqdimatı və Proqramın xüsusiyyətləri
Türk Dünyası Sessiyası üçün türkcə tezis göndərmək üçün tıklayınız. Bütün slaydlar və vizual sənədlər ingilis dilində hazırlanmalı və təqdimatlar türk, azərbaycan, ingilis və ya rus dillərində olmalıdır.  Sessiyada sinxron tərcümə aparılacaqdır.

Konfransa son müraciət  günü: 19 fevral 2018

 

 

 

 
 
ISME 2018 - 33rd World Conference of International Society for Music Education / 15-20 July 2018 / Baku / Azerbaijan