TURKIC SESSION
  

Within the conference calendar a special day will be organized which will enable Turkic World countries to make presentation in their mother tongue and hold scientific, artistic and educational activities.

Within the scope of these activities, in line with the theme and content of Life’s Journey Through Music it is planned to reveal in an effective way the specific, rich, cultural, scientific, educational and artistic features of music in perception, application and education of music extending from past to today in the Turkish World. Decision for selection and programming of presentations and activities appropriate for the content would be made by a special scientific and art board.

In accordance with these objectives activities below shall be programmed;

 • Oral presentations in the format of 20 + 10 min. Presentation and Question /Answer
 • Poster presentations
 • Workshop Activities
 • Panels
 • Symposium
 • Special exhibitions consisted of various musical materials and equipment about music
 • 40 minutes conferences
 • 20 minutes performance by specially selected groups or solo concerts specific to Turkic World

Turkic Session Science and Art Committee

Chair :

Prof. Siyavush Karimi
The rector of the Azerbaijan National Conservatory, People’s artist of the Respublic of Azerbaijan. Baku, Azerbaijan

Co-Cahirs:

Prof. Dr. Lala Huseynova
Vice-Rector for Science work of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan
Prof. Dr. Belir Tecimer
Gazi University. Faculty of Education. Department of Music Education. Ankara, Turkey

 

General Secretary: Azerbaijan National Conservatory Coordinator:
Assist. Prof. Dr. Başak Gorgoretti
Eastern Mediterranean University. Faculty of Education. Department of Music Education. Famagusta, TRNC
Master Fardin Mammadli
Laboratory of National Music Research of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan

Scientific Committee

Prof. Dr. Abbasgulu Najafzade
Head in Laboratory of National Music Research of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan
Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi
Marmara University. Faculty of Theology. Turkish Religious Music Department. Istanbul, Turkey
Prof. Dr. Ali Uçan
Gazi University. Faculty of Education. Department of Music Education. Ankara, Turkey (Retired). Honorary Chairman of Turkish World Music Education Association Turkey
Prof. Dr. Fattakh Khaligzade
Department of Music History and Theory of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan
Prof. Dr. Hanefi Özbek
Medipol University. Turkish Music Department. Istanbul,Turkey
Prof. Dr. Magali Kleber
Universidade Estadual de Londrina. Brazil
Prof. Dr. Masafumi Ogawa
Yokohama National University. Faculty of Education and Human Science. Japan
Prof. Suna Çevik
Gazi University. Faculty of Education. Department of Music Education. Ankara, Turkey (Retired)
Prof. Dr. Süleyman Tarman
Aksaray University. Faculty of Education. Department of Music Education. Aksaray, Turkey
Prof. Dr. Ülker Aliyeva
Laboratory of National Music Research of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan
Prof. Dr. Oya Levendoğlu
Erciyes University. Faculty of Fine Arts. Department of Music Science. Kayseri,Turkey Kayseri-Turkey
Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar
Gazi University. Turkish Music Conservatory. Instrument Education Department. Ankara, Turkey
Doç. Dr. Fakhraddin Bakhshaliyev
Laboratory of National Music Research of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan
Assoc. Prof. Patrick Schmidt
University of Western Ontario, Canada.
Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan
Medipol University. Fine Arts Design and Architecture Faculty. Istanbul,Turkey
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Durak
Abant Izzet Baysal University. Faculty of Education. Department of Music Education. Bolu,Turkey
Arthur Gill
Music Teacher Special Education Centre VHC PHC Pakistan. Special Ed Teaching Assistant for Prospero Teaching Manchester.
Specialist Meral Mete
Hacettepe University Faculty of Education. Department of Elementary Education. Primary Education. Ankara, Turkey
Refik Saydam
MÜZED President of the Association of Music Educators . Ankara, Turkey
Richard Hallam
Hallam Creative Enterprises. United Kingdom.
Timur Davletov
TURKSOY International Turkish Culture Organization
     

Turkic Session Presentation and Programme Speciality

Please click for abstract submission system in Turkish for Turkic session. All the slides and visual documents should be prepared in English but the presentations can be done in Turkish, Azerbaijani, English or Rusian. There will be simultaneous translation.

Abstract Submission Deadline: 15 March 2018

 

Turkic session Book
Full text book will be prepared.


TURKIC SESSION PRELIMINARY PROGRAM
17 JULY 2018, TUESDAY
13:00-13:40 Opening Remarks

Prof. Dr. Siyavuş Kerimi (Rektör)
Prof. Düsen Kaseinov (Türksoy Genel Sekreteri)
Refik Saydam (Müzed Başkanı)
Prof. Dr. Ali Uçan (TÜRKMEB Onursal Başkanı)
Prof. Lee Higgins (Isme Başkanı)

13:40-14:20 INVITED SPEAKER
Prof. Dr. Ali Uçan - TÜRKMEB Onursal Başkanı
“İnsanlığın İlk Doğal-Temel-Ortak Müziksel Donanımı”
14:20-15:20 Azerbaycan Milli Konservatuvarı Halk Çalgıları Orkestrası Konseri
15:20-15:40 COFFEE BREAK
15:00-17:10 PARALLEL SESIONS
HALL 1 HALL 2 HALL 3 HALL 4

WORKSHOP

Jian Yu
The development of Wuxi Children’s Palace

ABSTRACTS ABSTRACTS PANEL
“Position of University Education in Music in the World”
CONCERT

Seyhan BULUT
Flüt Müziğinin Dönemsel Stil Özellikleri ve Yoruma Etkisi “Müzik Notada Değil Altında Yatan Bilgide Gizlidir”

Ayten KAPLAN
Karacaoğlan’ın Bestelenmiş Şiirlerinde Söz ve Müzik Uyumu

Sevan NART, Sema SULAK
Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric) ÖnerisiM. Nevra KÜPANA
Müzik Öğretmeni Adaylarının Bilinçli Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

Hatice Selen TEKİN
Âzerbaycan ve Türk Müziği Makamlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi

Habiba Habiba MAMMADOVA
Azerbaycan'da Muğam İfaçılığının Gelişimi


MODERATORS
Prof. Dr. Ali Uçan, Prof. Lee Higgins

PANELISTS
Prof. Dr. Siyavush Karimi 
Prof. Dr. Farah Aliyeva
Prof. Dr. Ferhad Badalbeyli
Håkan Lundström
Prof. Dr. Hanefi Özbek 
Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi
Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan
Sylvia Schwarzenbach 
Silja Fisher

 

“KLASİK TÜRK MUSIKİSİ KONSERİ’’
Solist: Serda TÜRKEL OTER
Kanun: Kibele ÇİFTCİ
Klasik Kemençe: Beste ESEN BİÇER
Ud: Tolga OTER

17:10-17:30 COFFEE BREAK
17:30-19:00 PARALLEL SESIONS
HALL 1 HALL 2 HALL 3 HALL 4 WORKSHOP
ABSTRACTS
TÜRK MÜZİĞİNDE MAKAM, USUL, ÇALGI VE MEŞK GELENEĞİ
ABSTRACTS CONFERENCE CONCERT
Prof. Dr. Gülçin Yahya KAÇAR
Türk Müziğinde Makamı Oluşturan Unsurlar ve Özellikleri

Doç. Dr. Mehmet GÖNÜL
Türk Müziğinde Usûl ve Farklı Yaklaşımlar

Yrd. Doç. Dr. Vasfi HATİPOĞLU

Türk Müziğinde Meşk Geleneğinin Dünü ve Bugünü

Dr. Öğr. Gör. Selçuk ÖZTÜRK

Türk Müziği Saz Eğitiminde Yöresel Tavır Özelliklerinin Kullanılması

Dr. Öğr. Gör. Emir DEĞİRMENLİ

Uluslararası Çalgı Akustiği Çalışmalarının Türk Müziği Çalgıları Yapımcılığına Etkileri

Aytach RAHIMOVA, Aynur Elhan NAYIR
Color Effect in Music Education

Vafa Nizami KHANBAYOVA
Mugham- maqam thinking as a source of the European cyclic form

Aytach RAHIMOVA, Aynur Elhan NAYIR
Mod Tetrachords İn The Theory of Western Music and Their Place in Azerbaijan and Turkish Music Makam (Mod) Scales.

Prof. Dr. Masafumi OGAWA
Issues of Movable-Do System at the Grade Schools in Asian Countries; Comparing with Japan, Vietnam and Indonesia

Jian YU
To create a brand of arts and culture to help the school art development

Gunel BAKIROVA
Role of ornamental exercises in pedagogical experience and development fortepiano technical skills 
18 JULY 2018, THURSDAY
13:00-13:20 CONCERT
ZEYBEK’TEN LONGA’YA
Gülçin Yahya KAÇAR ( Ud )
Murat CAN ( Kanun )
Selçuk ÖZTÜRK ( Klarinet, Bağlama )
Vasfi HATİPOĞLU ( Keman )
Mehmet GÖNÜL ( Bendir, Daire )
13:20-14:00 INVITED SPEAKER
Lala Huseyinova
“Türk Dünyasında Aşıklık Sanatı”
14:00-14:20 COFFEE BREAK
14:30-16:00 PARALLEL SESIONS
  HALL 1 HALL 2 HALL 3 HALL 4 WORKSHOP
  ABSTRACTS ABSTRACTS CONFERENCE ABSTRACTS
 

Burçin UÇANER ÇİFDALÖZ
"Türkiye’de Müzik Terapinin Dünü, Bugünü ve Yarını"

Serda TÜRKEL OTER
"Klasik Türk Müziğinde Uslûp ve Tavır"

Beste ESEN BİÇER
"Türk Müziğinde Geçmişten Günümüze Taksim Formu ve Özelikleri"

Tolga OTER
"Türk Müziğinde Âhenk ve Makâm Meselesi"

Kibele ÇİFTÇİ
"Zekâi Dede’nin Hüzzâm Bestelerinin 18.yy. Nazariyat Anlayışı İçerisinde Değerlendirilmesi"

Emrah TUNCEL
"Abdülbâki Nâsır Dede'nin Makâm Tarifleri Doğrultusunda Klasik Kemençe İle Taksim Kabiliyetini Geliştirmeye Yönelik Bir Çalışma"

Prof. Suna ÇEVİK
"Unesco  2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" nden Biri Olan "Nitelikli Eğitim" Kapsamında Müzik Eğitiminde Yenilikçi, Özgün Yaklaşımlar "
 
16:00-16:20 COFFEE BREAK
16:20-16:40 CONCERT
Kanun-Tambur Dinletisi
Tambur: 
Hanefi Özbek 
Kanun: 
Volkan Gidiş  
16:45-18:15 PARALLEL SESIONS
HALL 1 HALL 2 HALL 3 HALL 4 WORKSHOP
ABSTRACTS ABSTRACTS

CONFERENCE

Prof. Enver TUFAN

“Yaşam Bir Akorun İçinde Gizli Bir Varyasyon Konseridir”

ABSTRACTS
18:40-19:40

CONCERT

YAZMALARLA SAZLAR ARASINDA
Sipihr Sazsemaisi  Kantemiroğlu
Şuri Sazsemaisi     Kantemir edvarından/Bestecisi Bilinmiyor
Nikriz Peşrev         Ali Ufki
Neva Peşrev              Sultan II. Bayezid
Uyan Ey Gözlerim Sultan Murad Han/Ali Ufki edvarından
Neva Ceng-i Harbi  Anonim/Ali Ufki edvarından

Ud: N. Oya LEVENDOĞLU
Kanun: Emre ERDOĞAN
Şahrud ve Vokal: A. Tolga ÖZDEMİR

ÇOKSESLİ TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ
Ankara Üniversitesi Alegria Oda Korosu

 

PANEL - “Müzikte Üniversiter Eğitimin Dünyadaki Durumu”

Moderators:

Panelists:

 • Farah Aliyeva
 • Ferhad Badalbeyli
 • Silja Fisher

 

 

 

 
 
ISME 2018 - 33rd World Conference of International Society for Music Education / 15-20 July 2018 / Baku / Azerbaijan