TURKIC SESSION
  

All abstracts presented in the "Turkish World Session" will be evaluated in a book by the Azerbaijan National Conservatory. It is also planned that this book will be given to attendees at the conference date.

Full Text Last Submitted: The articles should be sent to amk-azmilcon@rambler.ru by 1 June 2018.

The information required for the full text is presented below.

Türkçe - English - русский - Azərbaycan


 

Within the conference calendar a special day will be organized which will enable Turkic World countries to make presentation in their mother tongue and hold scientific, artistic and educational activities.

Within the scope of these activities, in line with the theme and content of Life’s Journey Through Music it is planned to reveal in an effective way the specific, rich, cultural, scientific, educational and artistic features of music in perception, application and education of music extending from past to today in the Turkish World. Decision for selection and programming of presentations and activities appropriate for the content would be made by a special scientific and art board.

Azerbaijan National Conservatory

 

In accordance with these objectives activities below shall be programmed;

  • Oral presentations in the format of 20 + 10 min. Presentation and Question /Answer
  • Poster presentations
  • Workshop Activities
  • Panels
  • Symposium
  • Special exhibitions consisted of various musical materials and equipment about music
  • 40 minutes conferences
  • 20 minutes performance by specially selected groups or solo concerts specific to Turkic World

Turkic Session Science and Art Committee

Chair :

Prof. Siyavush Karimi
The rector of the Azerbaijan National Conservatory, People’s artist of the Respublic of Azerbaijan. Baku, Azerbaijan

Co-Cahirs:

Prof. Dr. Lala Huseynova
Vice-Rector for Science work of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan
Prof. Dr. Belir Tecimer
Gazi University. Faculty of Education. Department of Music Education. Ankara, Turkey

 

General Secretary: Azerbaijan National Conservatory Coordinator:
Assist. Prof. Dr. Başak Gorgoretti
Eastern Mediterranean University. Faculty of Education. Department of Music Education. Famagusta, TRNC
Master Fardin Mammadli
Laboratory of National Music Research of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan

Scientific Committee

Prof. Dr. Abbasgulu Najafzade
Head in Laboratory of National Music Research of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan
Prof. Dr. Ali Uçan
Gazi University. Faculty of Education. Department of Music Education. Ankara, Turkey (Retired). Honorary Chairman of Turkish World Music Education Association Turkey
Prof. Dr. Fattakh Khaligzade
Department of Music History and Theory of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan
Prof. Dr. Hanefi Özbek
Medipol University. Turkish Music Department. Istanbul,Turkey
Prof. Dr. Magali Kleber
Universidade Estadual de Londrina. Brazil
Prof. Dr. Masafumi Ogawa
Yokohama National University. Faculty of Education and Human Science. Japan
Prof. Suna Çevik
Gazi University. Faculty of Education. Department of Music Education. Ankara, Turkey (Retired)
Prof. Dr. Ülker Aliyeva
Laboratory of National Music Research of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan
Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar
Gazi University. Turkish Music Conservatory. Instrument Education Department. Ankara, Turkey
Doç. Dr. Fakhraddin Bakhshaliyev
Laboratory of National Music Research of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan
Assoc. Prof. Patrick Schmidt
University of Western Ontario, Canada.
Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan
Medipol University. Fine Arts Design and Architecture Faculty. Istanbul,Turkey
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Durak
Abant Izzet Baysal University. Faculty of Education. Department of Music Education. Bolu,Turkey
Arthur Gill
Music Teacher Special Education Centre VHC PHC Pakistan. Special Ed Teaching Assistant for Prospero Teaching Manchester.
Specialist Meral Mete
Hacettepe University Faculty of Education. Department of Elementary Education. Primary Education. Ankara, Turkey
Refik Saydam
MÜZED President of the Association of Music Educators . Ankara, Turkey
Richard Hallam
Hallam Creative Enterprises. United Kingdom.
Timur Davletov
TURKSOY International Turkish Culture Organization
     
     
     

Turkic Session Presentation and Programme Speciality

Please click for abstract submission system in Turkish for Turkic session. All the slides and visual documents should be prepared in English but the presentations can be done in Turkish, Azerbaijani, English or Rusian. There will be simultaneous translation.

Abstract Submission Deadline: 15 March 2018

 

Turkic session Book
Full text book will be prepared.


TURKIC SESSION PRELIMINARY PROGRAM
17 JULY 2018, TUESDAY
13:00-13:40 Opening Remarks

Prof. Dr. Siyavuş Kerimi (Rektör)
Prof. Düsen Kaseinov (Türksoy Genel Sekreteri)
Refik Saydam (Müzed Başkanı)
Prof. Dr. Ali Uçan (TÜRKMEB Onursal Başkanı)
Prof. Lee Higgins (Isme Başkanı)

13:40-14:20 INVITED SPEAKER
Prof. Dr. Ali Uçan - TÜRKMEB Onursal Başkanı
“İnsanlığın İlk Doğal-Temel-Ortak Müziksel Donanımı”
14:20-15:20 Azerbaycan Milli Konservatuvarı Halk Çalgıları Orkestrası Konseri
15:20-15:40 COFFEE BREAK
15:00-17:10 PARALLEL SESIONS
HALL 1 HALL 2 HALL 3 HALL 4

WORKSHOP

Jian Yu
The development of Wuxi Children’s Palace

ABSTRACTS ABSTRACTS PANEL
“Position of University Education in Music in the World”
ABSTRACTS

Fattah KHALIGZADE
Türk halkları müziğinde aksak ritmler

Fakhraddin BAKHSHALIYEV
Ortadoğu makam musikisi ve divan edebiyyatı

Gulhanim ASADZADA
Zikir müziği Şamahı bölgesinde

 Doç. Dr. Habiba MAMMADOVA
Azerbaycan'da Muğam İfaçılığının Gelişimi

Zulfiyye HUSEYNOVA
Şirvan âşık havalarının ritim konularına dair

Aysel BAGIROVA
“Arşın mal alan” opereti Azerbaycan halk müzik aletleri orkestrası faaliyetinde geçtiği yol

MODERATORS
Prof. Dr. Ali Uçan, Prof. Lee Higgins

PANELISTS
Prof. Dr. Siyavush Karimi 
Prof. Dr. Farah Aliyeva
Håkan Lundström
Prof. Dr. Hanefi Özbek 
Sylvia Schwarzenbach 
Alexandra Kertz-Welzel
Silja Fisher

 

Zumrud Araz Akhundova DADASHZADE
Dialectics of the national and the global in Azerbaijani music

Fardin Ilham MAMMADLI
"RAST" MUĞAM ailesinde "Berdaşt" rolü ve fonksiyonel önemi

Aydan Babayeva RASHIDOVA
Source Study Issuses In Middle Ages Eastern Treatises

17:10-17:30 COFFEE BREAK
17:30-19:00 PARALLEL SESIONS
HALL 1 HALL 2 HALL 3 HALL 4 WORKSHOP
ABSTRACTS
TÜRK MÜZİĞİNDE MAKAM, USUL, ÇALGI VE MEŞK GELENEĞİ
ABSTRACTS CONFERENCE ABSTRACTS  
Prof. Dr. Gülçin Yahya KAÇAR
Türk Müziğinde Makamı Oluşturan Unsurlar ve Özellikleri

Doç. Dr. Mehmet GÖNÜL
Türk Müziğinde Usûl ve Farklı Yaklaşımlar

Yrd. Doç. Dr. Vasfi HATİPOĞLU

Türk Müziğinde Meşk Geleneğinin Dünü ve Bugünü

Dr. Öğr. Gör. Selçuk ÖZTÜRK

Türk Müziği Saz Eğitiminde Yöresel Tavır Özelliklerinin Kullanılması

Dr. Öğr. Gör. Emir DEĞİRMENLİ

Uluslararası Çalgı Akustiği Çalışmalarının Türk Müziği Çalgıları Yapımcılığına Etkileri

Aytach RAHIMOVA, Aynur Elhan NAYIR
Color Effect in Music Education

Vafa Nizami KHANBAYOVA
Mugham- maqam thinking as a source of the European cyclic form

Aytach RAHIMOVA, Aynur Elhan NAYIR
Mod Tetrachords İn The Theory of Western Music and Their Place in Azerbaijan and Turkish Music Makam (Mod) Scales.

Prof. Dr. Masafumi OGAWA
Issues of Movable-Do System at the Grade Schools in Asian Countries; Comparing with Japan, Vietnam and Indonesia

Jian YU
To create a brand of arts and culture to help the school art development

Gunel BAKIROVA
Role of ornamental exercises in pedagogical experience and development fortepiano technical skills


Akif GULIYEV
Azerbaycan professional musiqi tehsilinde saz aletininin tedrisine dair

Aygül Şahmirzə SƏFIXANOVA
Azerbaycan'in Karabağ bölgesinin hayvancılık türkülərinin semantik özellikleri

Firuza ASADZADA
Urmiye âşıkları (halk ozanları) karşılaştırmalı tahlilde

Afsana Ağayar BABAYEVA
Musical-poetic genres of Islamic religion in the ethnocultural context in Azerbaijan

 Özgü BULUT
Circle Songs with Usûls and Body Percussion
 
18 JULY 2018, WEDNESDAY
13:00-13:20 CONCERT
ZEYBEK’TEN LONGA’YA
Gülçin Yahya KAÇAR ( Ud )
Murat CAN ( Kanun )
Selçuk ÖZTÜRK ( Klarinet, Bağlama )
Vasfi HATİPOĞLU ( Keman )
Mehmet GÖNÜL ( Bendir, Daire )
13:20-14:00 INVITED SPEAKER
Lala Huseyinova
“Türk Dünyasında Aşıklık Sanatı”
14:00-14:20 COFFEE BREAK
14:30-16:00 PARALLEL SESIONS
  HALL 1 HALL 2 HALL 3 HALL 4 HALL 5
  ABSTRACTS ABSTRACTS CONFERENCE ABSTRACTS ABSTRACTS
 

Burçin UÇANER ÇİFDALÖZ
Türkiye’de Müzik Terapinin Dünü, Bugünü ve Yarını

Serda TÜRKEL OTER
"Klasik Türk Müziğinde Uslûp ve Tavır

Beste ESEN BİÇER
Türk Müziğinde Geçmişten Günümüze Taksim Formu ve Özelikleri

Serap YÜKRÜK
Okul Öncesi Öğrencilerde Müziksel Algının Görsel Algı Üzerine Etkisi

Tolga OTER
Türk Müziğinde Âhenk ve Makâm Meselesi

Kibele ÇİFTÇİ
Zekâi Dede’nin Hüzzâm Bestelerinin 18.yy. Nazariyat Anlayışı İçerisinde Değerlendirilmesi

Emrah TUNCEL
Abdülbâki Nâsır Dede'nin Makâm Tarifleri Doğrultusunda Klasik Kemençe İle Taksim Kabiliyetini Geliştirmeye Yönelik Bir Çalışma

Hüseyin YÜKRÜK
Bağlamada Yapısal Olarak Deneysel Biçimler

Prof. Suna ÇEVİK
Unesco  2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" nden Biri Olan "Nitelikli Eğitim" Kapsamında Müzik Eğitiminde Yenilikçi, Özgün Yaklaşımlar

Gülnarə MANAFOVA
Eski Türk destanlarının yeni bale düzenlemesi: "Oğuzname" balesi

Fazilə Ramiz Qızı NƏBIYEVA
Circular dancing as the common values of turkish people

Jala Elman GULAMOVA
Thesis: Arif Babayev’s Mugham Performance Traditions

Mammadali MAMMADOV
Yeni ulusal müzik aletlerinin yaratılmasının gerekliliği

Gulnaz Abutalıb ABDULLAZADE
Uluslararası iletişimde mugam sanatının evrensel mahiyeti

Sezen Ozeke
ONE-Two / ONE-Two-Three, CAN You COUNT With Me?: An Approach to Teach Irregular Meters

16:00-16:20 COFFEE BREAK
16:20-16:40 CONCERT
Kanun-Tambur Dinletisi
Tambur: 
Hanefi Özbek 
Kanun: 
Volkan Gidiş  
16:45-18:15 PARALLEL SESIONS
HALL 1 HALL 2 HALL 3 HALL 4 WORKSHOP / POSTERS
ABSTRACTS ABSTRACTS

CONFERENCE

ABSTRACTS

Derya AGCA
Ahmet Adnan Saygun’un Köroğlu Operası ve Niyazi Tağızade

Pike Axundova-TALIBLI
On the application of nonlinear development principles in Mugham teaching

Gulnar AXUNDOVA
About polysemy principles of unity concept in Chahargah mugham mode

Nuride ISMAYILZADE
Mодель первоисточника азербайджанской народной музыки в творчестве русского композитора "Р. Глиэра"-как один из компонентов изучения национальных образцов

Yegana TAPTIQOVA
Musical development of the student in the process of early harp education

M. Nevra KÜPANA
Müzik Öğretmeni Adaylarının Bilinçli Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi


Prof. Enver TUFAN
“Yaşam Bir Akorun İçinde Gizli Bir Varyasyon Konseridir”

Yalcin ABDULLA
Bektaşi Cemevlerinde düzenlenen törenlerin dini, sosyal ve kültürel değerleri

Seyhan BULUT
Flüt Müziğinin Dönemsel Stil Özellikleri ve Yoruma Etkisi “Müzik Notada Değil Altında Yatan Bilgide Gizlidir”

Ayten KAPLAN
Karacaoğlan’ın Bestelenmiş Şiirlerinde Söz ve Müzik Uyumu

Nihan YAĞIŞAN
Profesyonel Müzisyenlerde Kas İskelet Sistemi Ağrılarının Postürle İlişkisinin İncelenmesi

WORKSHOP
Hanefi Özbek-Volkan Gidiş
Kanun-Tambur Çalıştayı

POSTER
Nurana SHIXALI
Zeynalova
National frets of azerbaijan and problem of performance of folks music in pianoforte works

18:40-19:40

CONCERT

ÇOKSESLİ TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ
Ankara Üniversitesi Alegria Oda Korosu

   
19 JULY 2018, THURSDAY
13:00-13:20 CONCERT
13:30-15:00 PARALLEL SESIONS
HALL 1 HALL 2 HALL 3 HALL 4 HALL 5
ABSTRACTS ABSTRACTS

ABSTRACTS

ABSTRACTS ABSTRACTS

Farhat Kadir PALA, Pınar MIHCI TÜRKER, Özlem KILINÇER
Pasif Haptik Öğrenmenin Piyano Çalmaya Etkisi

Naira Kamal QULAMOVA
XX. Yüzyıl Azerbaycan Müziğinde Doğu ve Batı Ananelerinin Sentezi

Birsen JELEN
The Relationship Between Music Performance Anxieties and Mindfulness Levels of Turkish Music Teacher Candidates

 

 

Rana Azer MAMMADOVA
Methodology of teaching mugham in terms of functionality theory

Nargiz HUSEYNOVA
Methodological problems in teaching modern vocal art

Kamile Hüseyn DADAŞZADE
On some cognitive models of the epos “Book of Dada Gorgud”

Çağrı BAŞBUĞ, Şeydagül KAPÇAK, Samir GÜLAHMEDOV
Türkiye ve Azerbaycan’daki İlköğretim ve Ortaöğretim Düzeyindeki Müzik Okullarının Çeşitli Değişkenler Yönünden İncelenmesi

Zuleykha ABDULLAYEVA
Müzikle Terapi alanında Deneyimlerim

Dolunay AKGÜL BARIŞ, Uğur ALPAGUT, İlknur KARAGEYİK, Öznur AKKAYA
Bolu Çocuk Sanat Atolyeleri Projesi

Meral METE
Bir meslek kuruluşu olarak Müzik Eğitimcileri Derneği "MÜZED"in müzik eğitimi dünyasına katkıları

Sevinç Yaşar AZIZOVA
Azerbaycan muğamlarının geniş çaplı invariantlığının işlevsel önemine dair

Abdullah UZ
Yükseköğretim Kuurumlarındaki Azerbaycanlı Müzik Eğitimcilerinin Türkiye Müzik Eğitimi Sürecine Etkileri

Ahmet Tolga ÖZDEMİR
Türk Makam Müziği İşitme eğitimi Üzerine Bir aktarım Stratejisi

Canan ÖZGÜR
The Relation Between Text and Music in the Work “Hayalimdeki Bahçe” of Nazife Güran

Gullu ISMAYILOVA
Modern Cultural policy and the role of national ideology in composer’s work

Jeyran Mahmudova EMIN
Educational Issues of Eruz Poetic Style in Azerbaijan Mugam

15:00-15:20 COFFEE BREAK
15:20-15:40

CONCERT
“KLASİK TÜRK MUSIKİSİ KONSERİ’’
Solist: Serda TÜRKEL OTER
Kanun: Kibele ÇİFTCİ
Klasik Kemençe: Beste ESEN BİÇER
Ud: Tolga OTER

  PARALLEL SESIONS
HALL 1 HALL 2 HALL 3 HALL 4 HALL 5
ABSTRACTS ABSTRACTS

ABSTRACTS

ABSTRACTS ABSTRACTS

Evrim ŞAHİNKAYA KAPLANCIK
Yunus Emre’nin Kültürel Mirasının Şiirden Müziğe Biçimle Dönüşümü ve Ahmet Adnan Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu’nun İncelenmesi

Emre ERDOĞAN, Gülçin YAHYA KAÇAR
Kanun İcracılığında Hasan Ferit Alnar: Hüseyni Taksim Örneği

Duygu KÜÇÜK, Giray KOÇASLAN
Türk Operalarında Tarih Öncesi Anadolu Medeniyetlerinin İzleri: Gılgamış ve Inanna Operaları

Yaver NEYMATLI
Azerbaycan bestecilerinin eserlerinde keman koncerto türünün gelisimi ve icracilik problemleri

 

Itır ESKİOĞLU, Birsen JELEN
Piyano Eğitiminin Öğretmen ve Öğrenci Merkezli Eğitim Yaklaşımlarıyla İncelenmesi

Sabina MURADOVA
Pedagogical Principles of Z. Adigozalzade

Abbasgulu Ismayıl NAJAFZADE
Zurna Türk Dili Halkların Ortak Müzik Aletidir

Ariz Ariz ABDULELIYEV
Azerbaycanda modern muzik egitiminin olusturulmasi.

Rıdvan AK, Gamze Elif TANINMIŞ
Claude Debussy’nin Tanburi Cemil Bey’in Müzikal Üslubuna Etkisinin İzlenimcilik Akımı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Hatice Selen TEKIN
Âzerbaycan ve Türk Müziği Makamlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi

Volkan GIDIŞ, Hanefi ÖZBEK
Composition Education in Turkish Maqam Music

Pınar ŞAHIN, Zeynep YADIGAROĞLU
Güzel Sanatlar Liseleri Piyano Öğretim Programında Kullanılan Makamların Uygulanabilirliğine Dair Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri

Neslihan YILDIZ, Mustafa BULUT, Dilek AVANAZ
Görme Engellilere Notalardan Görünen Renkler

İsmail SÖZEN, Ismail Hakkı ÇATLAK
Türkiye ve Azerbaycan Müzik Öğretimi Programlarının Karşılaştırılması

İsmail SÖZEN, Yavuz DURAK
İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımı ile Yapılan Toplu Bağlama Öğretiminin Performans ve Tutuma Etkisi

Ayşegül GÖKLEN, Sezer DINÇER, Yavuz DURAK
Carl Orff’un “Carmina Burana” Adlı Sahne Kantatının “O Fortuna” Bölümünün Orijinal Orkestra Partisyon Frekansları İle Piyano Eşlik Frekanslarının Uyumluluğunun Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma

Uğur ALPAGUT, Çağlayan KURTOĞLU, Özgün DEMİRPEK
Küresel akışların etkisi altındaki eğitim sanat anlayışı ve Türkiye Bolu’da İlköğretim seviyesindeki mülteci çocukların (Iraklı / Suriyeli) eğitim yaşantılarında müzik eğitiminin rolü

Arzu GULIYEVA
About teachıng Azerbaıjanı natıonal musıcal ınstruments (tar and kamancha) in Turkey


17:30-17:50 KONSER
   

Azerbaijan National Conservatory

About the Conservatory  

Azerbaijan National Conservatory, established under the Decree signed in 2000 by the national leader Heydar Aliyev, is one of the first higher education institutions to start operating in the years of independence.
The main objective of Azerbaijan National Conservatory is to train skilled professionals for the advancement of the national music, as well as studying, and promoting it. Organizing higher music education on a scientific basis, linking education to science and practice are our most important and urgent tasks. Our ultimate goal is to shape students’ professional image and present them to the public as expert musicians. 
Composer Prof. Siyavush Ashraf oghlu Karimi, who is the recipient of the title of ‘People’s Artist' as well as the ‘Order of Glory', is the rector of Azerbaijan National Conservatory.

Academic staff
Professional teaching staff at Azerbaijan National Conservatory consists of prominent performers of folk instruments, singers, professional conductors, well-known musicologists, composers and many scholars who specialize in various fields of social science. More than one hundred fifty (150) professors work at the Conservatory that boast of holding various scientific and honorary titles including 20 People’s Artists, 13 Honored Art Workers, 27 Honored Artists and 13 Honored Teachers of Azerbaijan.

Teaching and disciplines
The Conservatory provides three levels of degrees: Bachelor's, Master's and Doctoral degrees. As with all higher institutions, the ANC implements the Bologna process. Educational issues and questions relating to teaching and sciencific research are discussed at the meetings of the Scientific Council, and a collegial decision is made. Prof. Malik Guliyev, vice-rector on Educational Affairs is the head of Education at the conservatory. Following disciplines are taught at the Conservatory: folk instruments; solo singing (khananda); solo singing (national vocal); Conducting (on folk instruments); composing music; music studies; Art of Estrada; Teaching Music.

Faculty of Performing Arts
The Faculty of Performing Arts is composed of departments such as "Solo singing” (khananda), "Instrumental mugham", "Folk instruments", "General fortepiano", "Music history and theory", "Orchestration and conducting of folk instruments", "National vocal" and "Social sciences". Faculty of Performing Arts students who study folk, national wind and percussion instruments and solo singing (khananda) learn how to play tar, kamancheh, canun, balaban and piano as well mastering the secrets of the art of khananda. 
Associate Professor Leyla Guliyeva  serves as the dean of the faculty.

Scientific research
Scientific and scientific-methodical works conducted by the departments, activities of two scientific laboratories, publication of the scientific journal "Conservatory", Bachelor's degree students’ theses and dissertations of Masters, Candidate and PhD students, organization of international conferences and symposiums, seminars and roundtables held within the conservatiory make up the bulk of the scientific activity at Azerbaijan National Conservatory.
Vice-rector for Scientific Research, musicologist Prof. Lala Huseynova heads this department.

 

Laboratories
Two laboratories operate  within the ANC: "Exploration of National Music" and "Improvement  of  National musical instruments" laboratories. Laboratories seek to address urgent problems relating to the national music, national instruments, music history and theory, develop new ideas and proposals; update scientific-methodical practice; attend various conferences and symposiums and write scientific papers.
“Exploration of national music” scientific research laboratory was launched in 2003. A great deal of work has been undertaken by the laboratory since then. The laboratory has made considerable contributions to studying and researching the national music, and published several scientific papers in the local press. Libraries across the country have been very effective in providing the  employees of the laboratory with valuable knowledge, and the school administration has established very favorable conditions for the employees and supplied the laboratory with necessary technical equipment. Abbasgulu Najafzadeh, who has a doctoral degree in fine arts, is in charge of the  laboratory. 
"Improvement of  National musical instruments” scientific research laboratory was established in 2003. Laboratory focuses on improving the national musical instruments as well as inventing new ones. However, the most important goal is the restoration of our ancient folk instruments, creation of new genres and their application to performing and teaching. Improvement of tar, kamancheh, canun,  restoration of chang , creation of bass and tenor types of balaban, invention of bass tar and others are among the accomplishments of the laboratory. The laboratory is headed by Mammadali Mireli oghlu Mammadov.

International cooperation
The Department of International Relations has been operating ever since the conservatory was founded.  Department established closed ties with the similar institutions at all higher education centers across the country. It also cooperates with all the embassies accredited in the country.

Creative Collectives
Folk instruments Orchestras
Two folk instruments orchestras made up of the students of the conservatory – “Buta” and “Hemaheng” orchestras – were established upon the initiatives of rector Siyavush Karimi. Orchestras’ play a wide range of repertoire including the works by Azerbaijani, as well as Russian and European composers.

Student choir
Student choir is one of the collectives within the Azerbaijan National Conservatory. There are also two other choirs operating at the Conservatory. Choirs, led by Honored Art Worker Dilara Aliyeva and Tarana Yusifova, perform regularly at the concerts with a very diverse music program.
“Music College” and “Art Gymnasium”  within the conservatory
In accordance with the decree of the national leader Heydar Aliyev dated 10 August 2001 entitled, “On the establishment of the material and technical infrastructure of the Azerbaijan National Conservatory”, Baku Music College and Republican Art Gymnasium merged into the conservatory. Professional  teaching staff in these education centers work tirelessly to train the new generations of musicians.

Department for preparation of international students
Preparatory Department for International students was established in 2005. In this short period of time, students all over the world including Iran, Turkey, South Korea, Kazakhstan, Uzbekistan, Canada and the United States of America have applied to study in the conservatory.

Our laureates
Azerbaijan National Conservatory has achieved popularity in a short period of time. Our teachers and students have made news in Turkey, Iran, Russia, France, the USA, Canada, Arabic states, Japan, Middle Eastern republics and other places with their successful scientific works and performances. Presidential scholarship receivers, laureates of various international and domestic awards study at the ANC.

Student life
Student-Youth Organization within our University was founded in 2005. The Student-Youth Organization brings students together based on common interests and principle of volunteerism and ensures their active participation in public life.

Additional information
The conservatory has large and small concert halls, a conference hall, a mugham club decorated with national ornaments and ancient carpet patterns, a modern recording studio, a library, a reading hall, a sports and education complex, a student dorm with all necessary amenities available and more than 100 classrooms. Moreover, educational, scientific secretariat, departments for organizing concerts, trade unions and youth organizations are all integral part of the ANC.

PANEL - “Müzikte Üniversiter Eğitimin Dünyadaki Durumu”

Moderators:

Panelists:

  • Farah Aliyeva
  • Silja Fisher

Keynote Speakers

Conferences

 

 

 

 
 
ISME 2018 - 33rd World Conference of International Society for Music Education / 15-20 July 2018 / Baku / Azerbaijan