TÜRK DÜNYASI OTURUMU
  

Turkic Session "Türk Dünyası Oturumu"nda sunulan tüm bildiriler ve sunumlar Azerbaycan Milli Konservatuvarı tarafından bir kitap içerisinde değerlendirilecektir. Ayrıca bu kitabın konferans tarihinde katılımcılara verilmesi planlanmaktadır.

Tam Metin Son Gönderim Tarihi: Makaleler 1 Haziran 2018 tarihine kadar amk-azmilcon@rambler.ru adresine gönderilmelidir.

Tam metin için gerekli olan bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

Türkçe - English - русский - Azərbaycan


Konferans takvimi içerisinde, Türk Dünyası ülkelerinin ana dillerinde bildiri sunumu ve bilimsel, sanatsal,  eğitsel  etkinlikler yapmalarına olanak sağlayan özel bir bir gün düzenlenecektir.

Bu etkinlikler çerçevesinde “yaşam boyu müzikle yolculuk” Life’s Journey Through Music temasına ve içeriğine uygun olarak, Türk Dünyasında geçmişten günümüze uzanan, müziğin algılanması, uygulanması ve öğretiminde; müziğin kendine özgü, zengin kültürel, bilimsel, eğitsel ve sanatsal yönlerinin etkili bir biçimde ortaya konulması planlanmaktadır. İçeriğe uygun sunumların ve etkinliklerin seçimine, programlanmasına özel bir bilim ve sanat kurulu karar verecektir.

Azerbaycan Milli Konservatuvarı

 

Bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki etkinlikler programlanacaktır;

  • 20 + 10 dk. Sunum ve Soru /cevap formatında Sözlü Bildiri sunumları
  • Poster bildiri sunumları
  • Workshop Etkinlikleri
  • Paneller
  • Sempozyumlar
  • Müzik aletleri veya müzik üzerine çeşitli materyal vb. gereçlerden oluşan özel sergiler
  • 40 dakikalık Konferans sunumları
  • 20 Dakikalık Türk Dünyasına özel seçilen performans grupları etkinlikleri veya solo konserler

Türk Dünyası Oturumu Bilim ve Sanat Komitesi

Başkan :

Prof. Siyavush Karimi
The rector of the Azerbaijan National Conservatory, People’s artist of the Respublic of Azerbaijan. Baku, Azerbaijan

Co-Cahirs:

Prof. Dr. Lala Huseynova
Vice-Rector for Science work of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan
Prof. Dr. Belir Tecimer
Gazi University. Faculty of Education. Department of Music Education. Ankara, Turkey

 

General Secretary: Azerbaijan National Conservatory Coordinator:
Assist. Prof. Dr. Başak Gorgoretti
Eastern Mediterranean University. Faculty of Education. Department of Music Education. Famagusta, TRNC
Master Fardin Mammadli
Laboratory of National Music Research of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan

Scientific Committee

Prof. Dr. Abbasgulu Najafzade
Head in Laboratory of National Music Research of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan
Prof. Dr. Ali Uçan
Gazi University. Faculty of Education. Department of Music Education. Ankara, Turkey (Retired). Honorary Chairman of Turkish World Music Education Association Turkey
Prof. Dr. Fattakh Khaligzade
Department of Music History and Theory of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan
Prof. Dr. Hanefi Özbek
Medipol University. Turkish Music Department. Istanbul,Turkey
Prof. Dr. Magali Kleber
Universidade Estadual de Londrina. Brazil
Prof. Dr. Masafumi Ogawa
Yokohama National University. Faculty of Education and Human Science. Japan
Prof. Suna Çevik
Gazi University. Faculty of Education. Department of Music Education. Ankara, Turkey (Retired)
Prof. Dr. Ülker Aliyeva
Laboratory of National Music Research of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan
Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar
Gazi University. Turkish Music Conservatory. Instrument Education Department. Ankara, Turkey
Doç. Dr. Fakhraddin Bakhshaliyev
Laboratory of National Music Research of the Azerbaijan National Conservatory. Baku, Azerbaijan
Assoc. Prof. Patrick Schmidt
University of Western Ontario, Canada.
Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan
Medipol University. Fine Arts Design and Architecture Faculty. Istanbul,Turkey
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Durak
Abant Izzet Baysal University. Faculty of Education. Department of Music Education. Bolu,Turkey
Arthur Gill
Music Teacher Special Education Centre VHC PHC Pakistan. Special Ed Teaching Assistant for Prospero Teaching Manchester.
Specialist Meral Mete
Hacettepe University Faculty of Education. Department of Elementary Education. Primary Education. Ankara, Turkey
Refik Saydam
MÜZED President of the Association of Music Educators . Ankara, Turkey
Richard Hallam
Hallam Creative Enterprises. United Kingdom.
Timur Davletov
TURKSOY International Turkish Culture Organization
     
     
     

 

Türk Dünyası Oturumu Sunum ve Program Özellikleri

Türk Dünyası Oturumu için Türkçe özet gönderme sistemi için tıklayınız. Tüm slaytlar ve görsel belgeler İngilizce hazırlanmalı, sunumlar Türkçe, Azerice, İngilizce ya da Rusça olarak yapılmalıdır. Simultane tercüme yapılacaktır.

Konferansın son katılım tarihi: 15 Mart 2018

Turkic Session Kitabı
Tam metinler kitabı yayınlanacaktır.

17 TEMMUZ 2018, SALI

13:00-13:40

AÇILIŞ KONUŞMALARI
BÜYÜKELÇİ ERKAN ÖZORAL
PROF. DR. SİYAVUŞ KERİMİ (Rektör)
REFİK SAYDAM (MÜZED Başkanı)
PROF. DR. ALİ UÇAN (TÜRKMEB Onursal Başkanı)
PROF. LEE HIGGINS (ISME Başkanı)

13:40-14:20

ÇAĞRILI KONUŞMACI
PROF. DR. ALİ UÇAN(TÜRKMEB Onursal Başkanı)
“İnsanlığın İlk Doğal-Temel-Ortak Müziksel Donanımı”

14:20-15:20

Azerbaycan Milli Konservatuvarı Halk Çalgıları Orkestrası Konseri

15:20-15:40

KAHVE MOLASI

15:30-17:10

PARALEL OTURUMLAR

  SALON 1
BİLDİRİ SUNUMLARI
SALON 2
BİLDİRİ SUNUMLARI
SALON 3
PANEL
“MÜZİKTE ÜNİVERSİTER EĞİTİMİN DÜNYADAKİ DURUMU”
SALON 4
BİLDİRİ SUNUMLARI
ATÖLYE ÇALIŞMALARI
(Süre:60dk)

Fattah Khaligzade
Türk halkları müziğinde aksak ritmler

Fakhraddin Bakhshaliyev
 Ortadoğu makam musikisi ve divan edebiyyatı

Gulhanim Asadzada
Zikir müziği Şamahı bölgesinde

 



Habiba Mammadova
Azerbaycan'da Muğam İfaçılığının Gelişimi
Zulfiyye Huseynova
Şirvan âşık havalarının ritim konularına dair
Aysel Bagirova
“Arşın mal alan” opereti Azerbaycan halk müzik aletleri orkestrası faaliyetinde geçtiği yol

MODERATÖRLER
PROF. DR. ALİ UÇAN &
PROF. LEE HIGGINS

PANELİSTLER
Prof. Dr. Siyavush Karimi 
Prof. Dr. Farah Aliyeva
Prof. Dr. Hanefi Özbek 
Sylvia Schwarzenbach 
Silja Fisher
Alexandra Kertz-Welzel 

Zumrud Araz Akhundova Dadashzade
Dialectics of the national and the global in Azerbaijani music
Fardin Ilham Mammadli
 "RAST" MUĞAM ailesinde "Berdaşt" rolü ve fonksiyonel önemi
Aydan Babayeva Rashidova
Source Study Issuses In Middle Ages Eastern Treatises

Hüseyin Yükrük
Bağlama’da Yöresel Tezene Tavırları

17:10-17:30 KAHVE MOLASI
17:30-19:00 PARALEL OTURUMLAR
 

SALON 1
BİLDİRİ SUNUMLARI

SALON 2
BİLDİRİ SUNUMLARI

SALON 3
KONFERANS

SALON 4
BİLDİRİ SUNUMLARI

ATÖLYE ÇALIŞMALARI
(Süre:60dk)

 

Hüseyin Cevahir Ünal
Müziksel İşitme, Okuma, Yazma Dersinin Öğrencilerin Dikte ve Deşifre Başarısına Etkileri

Afsana Ağayar Babayeva
Musical-poetic genres of Islamic religion in the ethnocultural context in Azerbaijan

Beste ESEN BİÇER
‘’Türk Müziğinde Geçmişten Günümüze Taksim Formu ve Özelikleri’’

 Aytach Rahimova,  Aynur Elhan Nayir
Color Effect in Music Education

Vafa Nizami Khanbayova
Mugham- maqam thinking as a source of the European cyclic form

Aytach Rahimova, Aynur Elhan Nayir
Mod Tetrachords İn The Theory of Western Music and Their Place in Azerbaijan and Turkish Music Makam (Mod) Scales.



MASAFUMI OGAWA
Issues of Movable-Do System at the Grade Schools in Asian Countries; Comparing with Japan, Vietnam and Indonesia

Jian Yu
To create a brand of arts and culture to help the school art development

Gunel Bakirova
Role of ornamental exercises in pedagogical experience and development fortepiano technical skills

Akif Guliyev
Azerbaycan professional musiqi tehsilinde saz aletininin tedrisine dair

Aygül Şahmirzə Səfixanova
Azerbaycan'in Karabağ bölgesinin hayvancılık türkülərinin semantik özellikleri

Firuza Asadzada
Urmiye âşıkları (halk ozanları) karşılaştırmalı tahlilde




Özgü Bulut
Circle Songs with Usûls and Body Percussion

18 TEMMUZ 2018, ÇARŞAMBA

13:00-13:20 KONSER
KANUN-TAMBUR KONSERİ
PROF. DR. HANEFİ ÖZBEK-YRD. DOÇ. DR. VOLKAN GİDİŞ
13:20-14:00 ÇAĞRILI KONUŞMACI
LALA HÜSEYİNOVA
“TÜRK DÜNYASINDA AŞIKLIK SANATI”

14:00-14:20

KAHVE MOLASI

14:30-16:00

PARALEL OTURUMLAR

 

SALON 1
BİLDİRİ SUNUMLARI

SALON 2
BİLDİRİ SUNUMLARI

SALON 3
KONFERANS
(Süre:40dk)

SALON 4
BİLDİRİ SUNUMLARI

SALON 5
BİLDİRİ SUNUMLARI

  Serda TÜRKEL OTER
Klasik Türk Müziğinde Uslûp ve Tavır

Serap Yükrük
Okul Öncesi Öğrencilerde Müziksel Algının Görsel Algı Üzerine Etkisi

Hüseyin Yükrük
Bağlamada Yapısal Olarak Deneysel Biçimler

Tolga OTER
Türk Müziğinde Âhenk ve Makâm Meselesi

Kibele Kıvılcım ÇİFTÇİ
Zekâi Dede’nin Hüzzâm Bestelerinin 18.yy. Nazariyat Anlayışı İçerisinde Değerlendirilmesi

 Emrah Tuncel
Abdülbâki Nâsır Dede'nin Makâm Tarifleri Doğrultusunda Klasik Kemençe İle Taksim Kabiliyetini Geliştirmeye Yönelik Bir Çalışma

PROF. SUNA ÇEVİK
KONFERANS
"Unesco  2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" nden Biri Olan "Nitelikli Eğitim" Kapsamında Müzik Eğitiminde Yenilikçi, Özgün Yaklaşımlar "

Gülnarə Manafova
Eski Türk destanlarının yeni bale düzenlemesi: "Oğuzname" balesi

Fazilə Ramiz Qızı Nəbiyeva
Circular dancing as the common values of turkish people

Jala Elman Gulamova
Thesis: ARIF BABAYEV’S MUGHAM PERFORMANCE TRADITIONS

Mammadali Mammadov
Yeni ulusal müzik aletlerinin yaratılmasının gerekliliği

Gulnaz Abutalıb Abdullazade
Uluslararası iletişimde mugam sanatının evrensel mahiyeti

Sezen Ozeke
ONE-Two / ONE-Two-Three, CAN You COUNT With Me?: An Approach to Teach Irregular Meters

16:00-16:20 KAHVE MOLASI 

16:30-18:00

PARALEL OTURUMLAR

 

 

SALON 1
BİLDİRİ SUNUMLARI
SALON 2
BİLDİRİ SUNUMLARI
SALON 3
KONFERANS
(Süre:40dk)
SALON 4
BİLDİRİ SUNUMLARI
SALON 5
WORKSHOP/
POSTER SUNUMLARI

Pike Axundova-Talibli
On the application of nonlinear development principles in Mugham teaching
Gulnar Axundova
About polysemy principles of unity concept in Chahargah mugham mode

Nuride Ismayilzade
Mодель первоисточника азербайджанской народной музыки в творчестве русского композитора "Р. Глиэра"-как один из компонентов изучения национальных образцов
Yegana Taptiqova
Musical development of the student in the process of early harp education
M. Nevra Küpana Müzik Öğretmeni Adaylarının Bilinçli Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROF. DR. ENVER TUFAN
“Yaşam Bir Akorun İçinde Gizli Bir Varyasyon Konseridir”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yalcin Abdulla
Bektaşi Cemevlerinde düzenlenen törenlerin dini, sosyal ve kültürel değerleri

Seyhan Bulut
Flüt Müziğinin Dönemsel Stil Özellikleri ve Yoruma Etkisi “Müzik Notada Değil Altında Yatan Bilgide Gizlidir”

Ayten Kaplan
Karacaoğlan’ın Bestelenmiş Şiirlerinde Söz ve Müzik Uyumu

Hanefi Özbek-Volkan Gidiş
Kanun-Tambur Çalıştayı

Nurana Shixali Zeynalova
National frets of azerbaijan and problem of performance of folks music in pianoforte works

19 TEMMUZ 2018, PERŞEMBE

13:00-13:20 KONSER
13:30-15:00 PARALEL OTURUMLAR

 

SALON 1
BİLDİRİ SUNUMLARI

SALON 2
BİLDİRİ SUNUMLARI

SALON 3
BİLDİRİ SUNUMLARI

SALON 4
BİLDİRİ SUNUMLARI

SALON 5
BİLDİRİ SUNUMLARI

Farhat Kadir Pala, Pınar Mıhcı Türker, Özlem Kılınçer
Pasif Haptik Öğrenmenin Piyano Çalmaya Etkisi

Naira Kamal Qulamova
XX. Yüzyıl Azerbaycan Müziğinde Doğu ve Batı Ananelerinin Sentezi

Jamila Amirova
Evolution of interpretation in Azerbaijani jazz history

Rana Azer Mammadova
Methodology of teaching mugham in terms of functionality theory

Nargiz Huseynova
Methodological problems in teaching modern vocal art

Kamile Hüseyn Dadaşzade
On some cognitive models of the epos “Book of Dada Gorgud”

Çağrı Başbuğ, Şeydagül Kapçak, Samir Gülahmedov
Türkiye ve Azerbaycan’daki İlköğretim ve Ortaöğretim Düzeyindeki Müzik Okullarının Çeşitli Değişkenler Yönünden İncelenmesi

Dolunay Akgül Barış, Uğur Alpagut, İlknur Karageyik, Öznur Akkaya
Bolu Çocuk Sanat Atolyeleri Projesi

Meral Mete, Refik Saydam
Bir meslek kuruluşu olarak Müzik Eğitimcileri Derneği "MÜZED"in müzik eğitimi dünyasına katkıları

Sevinç Yaşar Azizova
Azerbaycan muğamlarının geniş çaplı invariantlığının işlevsel önemine dair

Abdullah Uz
Yükseköğretim Kuurumlarındaki Azerbaycanlı Müzik Eğitimcilerinin Türkiye Müzik Eğitimi Sürecine Etkileri

Maryam Yusifova
Concerning interaction of composer, performing and pedagogical activity on the example of Elmira Nazirova’s creativity  

Canan Özgür
The Relation Between Text and Music in the Work “Hayalimdeki Bahçe” of Nazife Güran

Gullu Ismayilova
Modern Cultural policy and the role of national ideology in composer’s work

Jeyran Mahmudova Emin
Educational Issues of Eruz Poetic Style in Azerbaijan Mugam

15:00-15:20 KAHVE MOLASI
15:20-15:40 KONSER
“KLASİK TÜRK MUSIKİSİ KONSERİ’’
Solist: Serda TÜRKEL OTER
Kanun: Kibele ÇİFTCİ
Klasik Kemençe: Beste ESEN BİÇER
Ud: Tolga OTER
15:45-17:45

PARALEL OTURUMLAR

 

SALON 1
BİLDİRİ SUNUMLARI

SALON 2
BİLDİRİ SUNUMLARI

SALON 3
BİLDİRİ SUNUMLARI

SALON 4
BİLDİRİ SUNUMLARI

SALON 5
BİLDİRİ SUNUMLARI

 

Duygu Küçük, Giray Koçaslan
Türk Operalarında Tarih Öncesi Anadolu Medeniyetlerinin İzleri: Gılgamış ve Inanna Operaları

Yaver Neymatli
Azerbaycan bestecilerinin eserlerinde keman koncerto türünün gelisimi ve icracilik problemleri

Birsen Jelen
The Relationship Between Music Performance Anxieties and Mindfulness Levels of Turkish Music Teacher Candidates

 

Itır Eskioğlu, Birsen Jelen
Piyano Eğitiminin Öğretmen ve Öğrenci Merkezli Eğitim Yaklaşımlarıyla İncelenmesi

Sabina Muradova
Pedagogical Principles of Z. Adigozalzade

Abbasgulu Ismayıl Najafzade
Zurna Türk Dili Halkların Ortak Müzik Aletidir

Hatice Selen Teki̇n
Âzerbaycan ve Türk Müziği Makamlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi

Volkan Gidiş, Hanefi Özbek
Composition Education in Turkish Maqam Music

Pınar Şahin, Zeynep Yadigaroğlu
Güzel Sanatlar Liseleri Piyano Öğretim Programında Kullanılan Makamların Uygulanabilirliğine Dair Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri


İsmail Sözen, Yavuz Durak
İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımı ile Yapılan Toplu Bağlama Öğretiminin Performans ve Tutuma Etkisi

Rıdvan Ak, Gamze Elif Tanınmış Claude Debussy’nin Tanburi Cemil Bey’in Müzikal Üslubuna Etkisinin İzlenimcilik Akımı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Ariz Ariz Abduleliyev
Azerbaycanda modern muzik egitiminin olusturulmasi.


Ayşegül Göklen, Sezer Dinçer, Yavuz Durak
Carl Orff’un “Carmina Burana” Adlı Sahne Kantatının “O Fortuna” Bölümünün Orijinal Orkestra Partisyon Frekansları İle Piyano Eşlik Frekanslarının Uyumluluğunun Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma

Uğur Alpagut, Çağlayan Kurtoğlu
Küresel akışların etkisi altındaki eğitim sanat anlayışı ve Türkiye Bolu’da İlköğretim seviyesindeki mülteci çocukların (Iraklı / Suriyeli) eğitim yaşantılarında müzik eğitiminin rolü

Arzu Guliyeva
About teachıng Azerbaıjanı natıonal musıcal ınstruments (tar and kamancha) in Turkey




 

Azerbaycan Milli Konservatuvarı

About the Conservatory  

Azerbaijan National Conservatory, established under the Decree signed in 2000 by the national leader Heydar Aliyev, is one of the first higher education institutions to start operating in the years of independence.
The main objective of Azerbaijan National Conservatory is to train skilled professionals for the advancement of the national music, as well as studying, and promoting it. Organizing higher music education on a scientific basis, linking education to science and practice are our most important and urgent tasks. Our ultimate goal is to shape students’ professional image and present them to the public as expert musicians. 
Composer Prof. Siyavush Ashraf oghlu Karimi, who is the recipient of the title of ‘People’s Artist' as well as the ‘Order of Glory', is the rector of Azerbaijan National Conservatory.

Academic staff
Professional teaching staff at Azerbaijan National Conservatory consists of prominent performers of folk instruments, singers, professional conductors, well-known musicologists, composers and many scholars who specialize in various fields of social science. More than one hundred fifty (150) professors work at the Conservatory that boast of holding various scientific and honorary titles including 20 People’s Artists, 13 Honored Art Workers, 27 Honored Artists and 13 Honored Teachers of Azerbaijan.

Teaching and disciplines
The Conservatory provides three levels of degrees: Bachelor's, Master's and Doctoral degrees. As with all higher institutions, the ANC implements the Bologna process. Educational issues and questions relating to teaching and sciencific research are discussed at the meetings of the Scientific Council, and a collegial decision is made. Prof. Malik Guliyev, vice-rector on Educational Affairs is the head of Education at the conservatory. Following disciplines are taught at the Conservatory: folk instruments; solo singing (khananda); solo singing (national vocal); Conducting (on folk instruments); composing music; music studies; Art of Estrada; Teaching Music.

Faculty of Performing Arts
The Faculty of Performing Arts is composed of departments such as "Solo singing” (khananda), "Instrumental mugham", "Folk instruments", "General fortepiano", "Music history and theory", "Orchestration and conducting of folk instruments", "National vocal" and "Social sciences". Faculty of Performing Arts students who study folk, national wind and percussion instruments and solo singing (khananda) learn how to play tar, kamancheh, canun, balaban and piano as well mastering the secrets of the art of khananda. 
Associate Professor Leyla Guliyeva  serves as the dean of the faculty.

Scientific research
Scientific and scientific-methodical works conducted by the departments, activities of two scientific laboratories, publication of the scientific journal "Conservatory", Bachelor's degree students’ theses and dissertations of Masters, Candidate and PhD students, organization of international conferences and symposiums, seminars and roundtables held within the conservatiory make up the bulk of the scientific activity at Azerbaijan National Conservatory.
Vice-rector for Scientific Research, musicologist Prof. Lala Huseynova heads this department.

 

Laboratories
Two laboratories operate  within the ANC: "Exploration of National Music" and "Improvement  of  National musical instruments" laboratories. Laboratories seek to address urgent problems relating to the national music, national instruments, music history and theory, develop new ideas and proposals; update scientific-methodical practice; attend various conferences and symposiums and write scientific papers.
“Exploration of national music” scientific research laboratory was launched in 2003. A great deal of work has been undertaken by the laboratory since then. The laboratory has made considerable contributions to studying and researching the national music, and published several scientific papers in the local press. Libraries across the country have been very effective in providing the  employees of the laboratory with valuable knowledge, and the school administration has established very favorable conditions for the employees and supplied the laboratory with necessary technical equipment. Abbasgulu Najafzadeh, who has a doctoral degree in fine arts, is in charge of the  laboratory. 
"Improvement of  National musical instruments” scientific research laboratory was established in 2003. Laboratory focuses on improving the national musical instruments as well as inventing new ones. However, the most important goal is the restoration of our ancient folk instruments, creation of new genres and their application to performing and teaching. Improvement of tar, kamancheh, canun,  restoration of chang , creation of bass and tenor types of balaban, invention of bass tar and others are among the accomplishments of the laboratory. The laboratory is headed by Mammadali Mireli oghlu Mammadov.

International cooperation
The Department of International Relations has been operating ever since the conservatory was founded.  Department established closed ties with the similar institutions at all higher education centers across the country. It also cooperates with all the embassies accredited in the country.

Creative Collectives
Folk instruments Orchestras
Two folk instruments orchestras made up of the students of the conservatory – “Buta” and “Hemaheng” orchestras – were established upon the initiatives of rector Siyavush Karimi. Orchestras’ play a wide range of repertoire including the works by Azerbaijani, as well as Russian and European composers.

Student choir
Student choir is one of the collectives within the Azerbaijan National Conservatory. There are also two other choirs operating at the Conservatory. Choirs, led by Honored Art Worker Dilara Aliyeva and Tarana Yusifova, perform regularly at the concerts with a very diverse music program.
“Music College” and “Art Gymnasium”  within the conservatory
In accordance with the decree of the national leader Heydar Aliyev dated 10 August 2001 entitled, “On the establishment of the material and technical infrastructure of the Azerbaijan National Conservatory”, Baku Music College and Republican Art Gymnasium merged into the conservatory. Professional  teaching staff in these education centers work tirelessly to train the new generations of musicians.

Department for preparation of international students
Preparatory Department for International students was established in 2005. In this short period of time, students all over the world including Iran, Turkey, South Korea, Kazakhstan, Uzbekistan, Canada and the United States of America have applied to study in the conservatory.

Our laureates
Azerbaijan National Conservatory has achieved popularity in a short period of time. Our teachers and students have made news in Turkey, Iran, Russia, France, the USA, Canada, Arabic states, Japan, Middle Eastern republics and other places with their successful scientific works and performances. Presidential scholarship receivers, laureates of various international and domestic awards study at the ANC.

Student life
Student-Youth Organization within our University was founded in 2005. The Student-Youth Organization brings students together based on common interests and principle of volunteerism and ensures their active participation in public life.

Additional information
The conservatory has large and small concert halls, a conference hall, a mugham club decorated with national ornaments and ancient carpet patterns, a modern recording studio, a library, a reading hall, a sports and education complex, a student dorm with all necessary amenities available and more than 100 classrooms. Moreover, educational, scientific secretariat, departments for organizing concerts, trade unions and youth organizations are all integral part of the ANC.

PANEL - “Müzikte Üniversiter Eğitimin Dünyadaki Durumu”

Moderatörler:

Panelistler:

  • Farah Aliyeva
  • Silja Fisher

Çağrılı Konuşmacılar

Konferanslar

BAĞLAMADA YÖRESEL TEZENE TAVIRLARI

Hüseyin YÜKRÜK, Doç. Dr. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda, yüksek lisans ve doktora eğitimini aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı.

Bağlama eğitimi sürecinde Coşkun Güla ile bağlamada yöresel tavırlar, Erdal Tuğcular ile çoksesli bağlama çalıştı. Musa Eroğlu ile bağlama düzeni çalıştı ve stüdyo çalışmalarında bulundu. Birçok sanatçı ile stüdyo çalışması, konser ve televizyon programlarında, bağlama sanatçısı olarak yer aldı. Birkaç albümde aranjör, müzik yönetmeni ve tonmaister olarak görev aldı.

Kamudaki ilk görevine Ankara Batıkent Kaya Bayazıtoğlu Lisesi’nde müzik öğretmeni olarak başladı. Bir yıl sonra Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde Bağlama öğretmeni oldu. 2003 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’na Öğretim üyesi olarak atandı. 2014 yılında doçent unvanını aldı. Halen aynı üniversitede Müzik eğitimi anabilim dalı başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Öz
Bağlama Türk Halk Müziği’nin en önemli çalgısıdır. Bağlamada yöresel tezene tavırları, icra sırasındaki birtakım gerekliliklerden doğmuştur. Tezene tavırları stili belirler. Tavırlar sayesinde çalınan bir ezginin hangi yöreye ait olduğunu bilebiliriz.
Tezenenin vuruluş yönü, hangi tellere uygulandığı, ritim gibi unsurlar, yöresel tezene tavrını belirler.
Bu çalışmada, bağlamada yöresel tezene tavırlarının kullanılışı uygulamalı bir anlatımla sunulacaktır.


 

 

 

 
 
ISME 2018 - 33rd World Conference of International Society for Music Education / 15-20 July 2018 / Baku / Azerbaijan